Een rijke geschiedenis…

Oprichting van het zangkoor en de beginjaren

Voor het ontstaan van Euterpe moeten we terug naar ongeveer 1860. Rijen was toen een klein dorp waar landbouw de hoofdbron was van de inkomsten en waar de wegen allemaal nog van zand waren.

De eerste mannenzangvereniging met de symbolische naam ‘Aurora’ (wat dageraad betekent) werd opgericht. Ongeveer 10 jaar later werd deze vereniging opgeslokt door de in die tijd oppermachtige harmonie ‘Vlijt en Eendracht’, afdeling mannenzang.

De verhouding tussen zangers en muzikanten was niet zo best, zodat in 1897 de harmonie en de afdeling mannenzang uit elkaar gingen. Op dat moment werd mannenzangvereniging ‘Euterpe’ opgericht.

De vereniging koos als clubhuis het Stations-koffiehuis in Rijen en al snel had men een twintigtal zangers. Het Stations-koffiehuis was iedere zaterdagavond gevuld met luidruchtige zangers.

Het eerste clubhuis van Euterpe

Fraaie operettes zoals ‘Hogerop’ en ‘De Bokkenrijders’ werden opgevoerd. In die tijd werden er geen dames toegelaten op het toneel. Alle damesrollen werden daarom vertolkt door de heren.

De ‘dames’

In 1932 verhuisde Euterpe naar café Van der Horst. In 1937 werd het 40-jarig jubileum groots gevierd in een feesttent die was neergezet achter het café.

Café Van der Horst, het tweede clubhuis
Euterpe bij het 40-jarig bestaan in 1937

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 maakte Rijen kennis met de oorlog. De Duitsers kwamen er al snel achter dat de culturele verenigingen een niet te onderschatten kracht vormden binnen het dagelijks leven van de bevolking. Daarom verbood de bezetter iedere vorm van cultuur. Euterpe moest enige jaren haar activiteiten opschorten.

Toen eenmaal de bevrijding een feit was, kon de draad weer worden opgepakt. Vooral het vinden van een dirigent viel niet mee. Uiteindelijk werd de heer Nieuwenhuijsen uit Dongen de dirigent. Hij had in die tijd ook de leiding over het zangkoor Irene.

Het was geen eenvoudige taak die hij op zijn nog jonge schouders kreeg gelegd. Het was aan zijn hoge muzikale opvatting te danken dat Euterpe, onder de allerberoerdste omstandigheden, toch nog behoorlijke concerten en matinees bracht.

Aankondiging Kermis Matinee

Euterpe als gemengde zangvereniging

Op 12 april 1949 ging een brief uit naar bisschop J. Baeten met het officiële verzoek om tijdens het 50-jarig jubileum als gemengde zangvereniging te mogen optreden. Dat, terwijl er bij Euterpe toch al enkele jaren dames meezongen. De goedkeuring werd verleend en Euterpe ging voortaan verder als gemengde zangvereniging.

De eerste belangrijke gebeurtenis in de naoorlogse jaren vond plaats op 1 februari 1953. Het koor werd uitgenodigd om een concert te verzorgen voor de KRO-radio. ’s Morgens vroeg vertrokken de leden met de bus naar Hilversum. De radio-opname werd gemaakt en zou worden uitgezonden in het programma ‘Cromstaf’. In diezelfde nacht vond echter de grote watersnoodramp plaats, waardoor de geplande uitzending van 7 februari niet door kon gaan.

Het optreden van Euterpe in de KRO-studio

In september 1970 werden dirigent Nieuwenhuijsen en voorzitter Brouwer gehuldigd omdat ze 25 jaar aan het koor waren verbonden. Tegelijkertijd nam de dirigent afscheid. Euterpe zong voortaan onder leiding van de heer Hoevenaars, en kreeg daarmee een heel nieuw repertoire.

In hetzelfde jaar werd café Van der Horst gesloten en verhuisde Euterpe naar Hotel Nooten.

Hotel Nooten

Voor het 75-jarig jubileum in 1972 ontstond het grootse plan om het Brabant Orkest en het Philharmonisch Koor uit te nodigen. Aangezien dergelijke orkesten en koren meestal alleen in grote steden optraden, had men aanvankelijk weinig hoop dat de uitnodiging geaccepteerd zou worden. Maar met medewerking van autoriteiten, de Rijense bevolking en de goede relatie tussen Jan Broeders en het Brabants Orkest lukte het uiteindelijk toch.

Op zaterdag 30 september werd onder grote belangstelling ‘Die Jaherszeiten’ uitgevoerd. Deskundigen waren enthousiast over de akoestiek van de Maria Magdalenakerk, waar het concert werd uitgevoerd. Als solisten traden op: Annette de la Bye, Marco Bakker en David Johnson.

Foto van het jubileumconcert in dagblad De Stem

In 1975 werd als dirigent de heer Ad Janssen aangesteld. Ook toen al zong Euterpe ieder jaar bij de Culturele Avond, die eerst in het gemeentehuis werd georganiseerd, later in sporthal de Margriethal en tot op heden bij Cultureel Centrum De Boodschap.

Laatste Culturele Avond in de Margriethal

In de jaren die volgden werden regelmatig concerten gegeven samen met zusterverenigingen uit de regio. Euterpe heeft samen gezongen met koren uit Dongen, Goirle, Tilburg, Gilze, Chaam, Alphen, Prinsenbeek en Standdaarbuiten.

Begin tachtiger jaren deed ook het jaarlijkse zomeravondconcert zijn intrede, alsmede de jaarlijkse deelname aan de koffieconcerten van ’t Wit Paardje in Tilburg. Ook het gemeentelijk korenfestival groeide uit tot een jaarlijks festijn.

In 1987 werd het 90-jarig jubileum gevierd onder het motto: ‘Een dorp vol koren’. Met een vierdorpen-tournee werd het jubileum muzikaal onderstreept. In samenwerking met de kerkkoren en Estrellita werd in de vier kerkdorpen van Gilze en Rijen de Missa Brevis in G-dur van W.A. Mozart ten gehore gebracht.

In 1989 werd hotel Nooten gesloten. Spoedig daarna verhuisde Euterpe naar Het Halve Maantje aan de Dongensweg.

Repetitie in zaal ’t Halve Maantje

In die periode verzorgde Euterpe regelmatig optredens in de regionale ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Tijdens de kerstviering bij De Zonnebloem zong het koor het kerstoratorium van F. Müller.

In 1993 werd tijdens de jaarvergadering een muziekcommissie in het leven geroepen. Afgevaardigden uit de vier stemsoorten bepalen sinds die tijd, samen met de dirigent, het repertoire.

In april 1993 moest Euterpe afscheid nemen van dirigent Ad Janssen, die gedurende 18 jaren met veel inzet zijn passie voor muziek en zang aan het koor had overgebracht. Hij werd opgevolgd door Joep Moonen uit Oosterhout, de eerste professionele dirigent voor Euterpe.

In 1997 werd het 100-jarig bestaan van Euterpe uitgebreid gevierd. Er verscheen een boekje met daarin de rijke historie van het koor: ’n Eeuw Samen Zang. De informatie en het beeldmateriaal op deze pagina zijn ontleend aan dat boekje, dat samengesteld was door de leden Tiel van Gerwen, Jan Hendrickx, Jan Boemaars en Wil Schaffelaars.

Met de medewerking van gastsolisten, instrumentale begeleiding en ondersteuning van de Leyesanghers, werd de humoristische cantate ‘De Schipbreuk’ uitgevoerd. Dit optreden vormt een van de muzikale hoogtepunten van Euterpe.

Omdat Euterpe naast een zangvereniging ook een gezelligheidsvereniging is, stond er in het jubileumjaar nog meer op het programma. Zo werd er een cultureel uitstapje gehouden voor de leden en een Jubileum-Feestavond.

Programma 100-jarig jubileum in 1997

Euterpe nu!

De gemengde zangvereniging Euterpe telt momenteel 24 leden, waarvan 20 vrouwen en 4 mannen. We richten ons op zangers en zangeressen in de wijde omtrek van Gilze en Rijen. Iedereen is van harte welkom om zich aan te sluiten bij ons koor.

Sommige van onze leden zijn al meer dan veertig jaar lid. En dat is niet voor niets, want naast het zingen vormt ook de gezelligheid een belangrijk onderdeel van het koor. Ongeveer om de zes weken houden we een gezellige nazit met de hele vereniging. Een groepje leden blijft zelfs wekelijks na afloop van de repetitie nog een glaasje drinken.

Eens in de zoveel tijd maken we een uitstapje met het koor. Een extra bijzondere was de Amelandreis in juni 2015, toen we een heel weekend naar Ameland gingen om daar een concert te geven.

2015, concert op Ameland

Nog steeds geven we regelmatig een concert. We proberen minimaal drie optredens per jaar in te plannen. We kiezen hierbij voor verschillende settings en variërende thema’s.

Hieronder een kleine greep uit de concerten die we de afgelopen jaren hebben verzorgd:

Nazomerconcert 2016
Nazomerconcert 2016
Op het terras bij SMAAK
Midwinterconcert in 2016
Kerstconcert
Kerstconcert 2017, met soliste Mylou Mazali
Zomerconcert 2018
Op het terras bij SMAAK
Kerstconcert 2018
Kerstconcert 2018, met soliste Sonja Heimans
Samenwerking met Theaterschool Babzz
Kerstconcert 2019, met muzikaal kerstverhaal door Theatergroep Message en met soliste Amber Brouwers
Kerstconcert 2019
Gemengd zangkoor Euterpe Brabant

In 2022 vieren wij ons 125-jarig jubileum. Zoals je hebt kunnen zien en lezen, is Euterpe echt een koor met historie. We hopen dan ook nog lang met elkaar te kunnen zingen.

Momenteel is ons koor op zoek naar nieuwe leden. Vooral de heren kunnen extra versterking gebruiken. Heb je na het lezen van de historie van Euterpe zin om je bij ons aan te sluiten? Aarzel niet en neem contact op met het secretariaat.