3 Oktober vervalt de repetitie

Omdat de dirigent verhinderd is op 3 oktober, zullen we die avond niet repeteren.