Bewogen jaar

Op 19 juli hield Euterpe de jaarvergadering bij CC De Boodschap in Rijen. We blikten terug op een bewogen jaar, niet alleen voor de wereld als geheel, maar ook voor ons als koor.

We hebben in korte tijd helaas afscheid moeten nemen van een aantal zeer geliefde leden. Enkelen werden om gezondheidsredenen gedwongen te stoppen met zingen, wat altijd pijn doet. Anderen zijn zelfs overleden. Al met al hebben we hierdoor als koor – en vooral als vrienden onder elkaar – grote verliezen geleden.

We hebben uitvoerig gesproken over de toekomst van Euterpe. Hoe willen we verder? Hoe gaan we om met de uitdagingen waar we als koor voor staan? Tijdens de jaarvergadering werd snel duidelijk dat we nog steeds een daadkrachtige groep vormen. Moeilijke beslissingen werden soepel genomen, waardoor we onze blik gelukkig weer vooruit konden richten.

Duidelijk is dat we dit prachtige koor alle kansen zullen geven die er zijn. Vol goede moed gaan we op weg naar ons 125-jarig bestaan in 2022!